Att utmana etablerade affärsmodeller

PIL

Delar fastighetsägarens perspektiv och intressen

Vi stöttar den innovativa fastighetsägaren med hög parkeringsspecifik kunskap och driver parkeringsfrågan. Vi ifrågasätter invanda mönster – för att alltid agera hållbart.

Föråldrade tekniker kommer aldrig att uppskattas av morgondagens uppkopplade konsumenter. Dagens kunder vet vad de vill och har högre förväntningar på sin parkeringsupplevelse än tidigare. Vi kombinerar den klassiska bilparkeringen med innovation och lokalt kundanpassade tjänster och produkter.

Det är dags att fokusera på att utveckla interaktionen med kunderna och skapa lojalitet. Parkering ska innebära något positivt – på samma sätt som anledningen till den.

Vi tar hand om det strategiska.

Samarbeta med Selero

Drift av parkeringsplatser.

Vi kan hjälpa dig optimera dina intäkter och samtidigt skapa en bättre upplevelse för dina kunder. Selero hanterar parkeringsytor och parkeringsgarage för oss själva och andra fastighetsägare. Vi köper även tomter och parkeringsfastigheter.

Om du vill ha hjälp med drift av dina parkeringsytor – kontakta oss.

info@selero.se

Parkering ska innebära något positivt. Precis som anledningen till den.

Vi driver affären – med alla parters intresse i åtanke.