Vi ifrågasätter invanda mönster

PIL

En aktiv partner

Mer än en förvaltande parkeringsoperatör. Vi utmanar etablerade affärsmodeller, agerar långsiktigt och alltid med kundens bästa för ögonen.

Vi är just nu i ett skifte, där fastighetsägaren och parkeringskunden till stor del har samma mål; parkering skall innebära något positivt på samma vis som anledningen till den.

Just därför är det nu dags att ta nästa steg och ytterligare förstärka det som är varje fastighetsägares viktigaste uppgift – att utveckla interaktionen med kunderna och därigenom skapa något som blir mer och mer ovanligt dessa dagar – kundens lojalitet.

Selero är mer än en parkeringsoperatör. Genom vår spetskompetens inom parkering i kombination med vår fastighetsbakgrund, vårt oberoende och vår finansiella styrka tror vi oss långsiktigt vara ett utomordentligt alternativ. Vi är en aktiv samarbetspartner för att öka kundnöjdhet och vi arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla våra lösningar.

 

Personuppgiftspolicy

Hör av dig

SELERO ÄR MER ÄN EN PARKERINGSOPERATÖR

Styrelsen består av Christofer Kraft, Mats Linder, Jenny Lundevall Sjögren, Ulrika Arver